Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków

Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków

Projekt „Let’s meet in Europe”

  • przez

Celem projektu „Let’s meet in Europe” było uświadomienie uczniom młodszego pokolenia wagi ich korzeni, tradycji i kultury oraz przybliżenie ich innym krajom, uświadomienie sobie bogactwa i różnorodności kulturowej Europy. Projekt obejmował stworzenie materiałów multimedialnych do promocji kulturalnej i turystycznej każdego uczestniczącego kraju, odnoszących się do interesujących miejsc na różnych terytoriach. To innowacyjny projekt mający na celu odtworzenie pamięci historyczno- artystyczno-kulturowej oraz promocję turystyki, który polega na wykorzystaniu technologii. Dzięki wspólnym działaniom i współpracy uczniowie zrozumieli, jak ważne jest pielęgnowanie poczucia gościnności i włączania, szanowania innych narodów. Ponadto, uczniowie zostali zaangażowani w zajęcia w kreatywny sposób i byli zachęcani do znajdowania podobieństw i różnic między różnymi narodami europejskimi. Językiem używanym w projekcie był język angielski, dzięki czemu uczniowie mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych. Do realizacji działań projektowych wykorzystywane były różnorodne narzędzia multimedialne, co sprawiło, że uczniowie rozwinęli swoje umiejętności cyfrowe.

Skip to content