Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków

Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków

Klasy Dwujęzyczne w SP 323

W roku szkolnym 2024/2025 Szkoła Podstawowa Nr 323 im. Polskich Olimpijczyków zapraszamy uczniów klas szóstych do rekrutacji do dwóch klas siódmych dwujęzycznych. W każdej klasie język angielski jest nauczany dwujęzycznie, a drugim językiem obcym jest do wyboru język niemiecki lub język hiszpański.

W klasie dwujęzycznej uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych na zajęciach z języka angielskiego w wymiarze pięciu godzin tygodniowo.

Dodatkowo w języku obcym nauczane są co najmniej trzy przedmioty: matematyka, fizyka i biologia.

Przedmioty te są realizowane w języku polskim przez nauczyciela dwujęzycznego. Na początku prowadzący uzupełnia zajęcia słownictwem z języka obcego. Wraz ze wzrostem umiejętności uczniów zwiększa zakres treści nauczanych w drugim języku.

Podczas lekcji w języku obcym stosowane są różnorodne materiały dydaktyczne, w tym źródła w języku obcym.

To nauczyciel dokonuje wyboru i tworzy swoją bazę materiałów. Nauczanie odbywa się na podstawie programów własnych stworzonych przez nauczycieli poszczególnych zajęć, które są zgodne z programami nauczania poszczególnych przedmiotów.

Program nauczania jest dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i na bieżąco modyfikowany przez nauczycieli dwujęzycznych.


 Informacje o teście predyspozycji językowych  dla kandydatòw do klasy 7 dwujęzycznej:
7 czerwca o godzinie 9.00 w sali 03-04 odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do klasy 7 dwujęzycznej.

Do sprawdzianu przystępują wyłącznie kandydaci, którzy zarejestrowani są w systemie rekrutacji.

Rodzice kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego logują się i wypełniają wniosek w systemie od 20 maja do 3 czerwca 2024r.do godz. 15.00

Niezbędne informacje znajdują się również na stronie: https://rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl/duo-public/


Do pobrania:

Harmonogram naboru – oddziały dwujęzyczne 2024/25

Skip to content