Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków

Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

AKTUALNOŚCI

Nasza szkoła to miejsce, gdzie mogą Państwo liczyć na profesjonalną pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez specjalistów zatrudnionych w placówce. Każdego roku podejmujemy szereg działań, aby uczniowie czuli się w szkole dobrze i bezpiecznie, a w razie potrzeby zawsze mogli otrzymać wsparcie. Szczególnie teraz, kiedy po dłuższej nieobecności dzieci i młodzież wróciły do szkół, uważność na emocje i potrzeby młodych ludzi są niezmiernie istotne. 

Oprócz opieki psychologiczno-pedagogicznej, jaką zapewnia szkoła, dobrze jest wiedzieć, gdzie jeszcze można zgłosić się po pomoc. W Warszawie działa sieć dzielnicowych poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych poradni. Naszą szkołą opiekuje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18, w której specjaliści diagnozują rozwój, możliwości i potrzeby dzieci, pomagają w efektywnym uczeniu się, uczą, jak rozwiązywać konflikty i problemy, wspierają też rodziców i nauczycieli w działaniach wychowawczych i edukacyjnych. Ponadto w stolicy działają 4 specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zakres ich działania jest zróżnicowany i ukierunkowany na rozwiązywanie konkretnych problemów: TOP (diagnozuje dzieci z zaburzonymi analizatorami wzroku i słuchu, afazją, jąkające się, prowadzi też ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy OKRO), Uniwersytet dla Rodziców (wspiera rodziców wychowujących dzieci z trudnościami w zachowaniu), OPTA (wspiera dzieci i rodziny zagrożone alkoholizmem), MOP (specjalizuje się w zaburzeniach okresu dojrzewania, w tym zaburzeniach odżywiania m.in. anoreksji i bulimii).

 

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM

Poniżej publikujemy wykaz aktualnie prowadzonych naborów na zajęcia oraz miejsc, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną.

Skip to content