Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków

Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków

Projekt międzynarodowy „Dynamic Geometry – Sunny World of Math 3”

  • przez

Dynamic Geometry Sunny World of Math 3

Projekt międzynarodowy „Dynamic Geometry – Sunny World of Math 3” miał na celu wsparcie lekcji matematyki dynamicznym oprogramowaniem geometrycznym, aby aksjomaty i twierdzenia geometryczne mogły być dogłębnie zrozumiane w procesie nauczania i uczenia się królowej nauk. W ten sposób uczniowie łatwiej zauważali silne powiązania między geometrią i algebrą, zapewniło to uczniom więcej materiałów wizualnych, dzięki którym nauka jest trwalsza i ciekawsza. W projekcie brało udział 31 państw: Turcja, Portugalia, Chorwacja, Rumunia, Hiszpania, Azerbejdżan, Serbia, Gruzja, Macedonia Północna, Grecja, Polska, Tunezja, Włochy, Republika Mołdawska, Jordania i Francja. Uczniowie uczestniczący w projekcie mieli 12-15 lat. Podjęte działania:

– tworzenie trójwymiarowych liczb przy pomocy różnych brył w programie GeoGebra; zadanie miało za zadanie rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

– tworzenie obrazów przedstawiających ciąg Fibonacciego, zarówno w wersji papierowej, jaki i online w programie GeoGebra; przypomnienie zastosowania twierdzenia Pitagorasa w praktyce,

– wykonanie zadania well-being ukazującego hierarchię naszych wartości przy zastosowaniu programu GeoGebra,

– tworzenie obrazów opartych na dziełach Wassily Kandinsky w programie GeoGebra; zadanie rozwijało wyobraźnię uczniów;

– tworzenie matematycznej piosenki przy użyciu sztucznej inteligencji,

– tworzenie piesków origami w wersji papierowej i online w programie GeoGebra,

– kodowanie w programie GeoGebra.
– tworzenie π miasta w programie GeoGebra,
– nauka kodowania w programie GeoGebra i na kartach pracy.
Wszystkie podjęte działania były przeprowadzane w języku angielskim. Część wykonanych przez uczniów prac można znaleźć w poniższym linku:

Prace uczniów w ramach projektu

Skip to content