Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków

Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków

Projekt międzynarodowy „Math in STEAM”

  • przez

Projekt międzynarodowy „Math in STEAM” powstał, aby wspierać interdyscyplinarne zastosowania matematyki stosowanej w nauce, technologii, inżynierii i sztuce w podejściu STEAM, za pomocą różnych gier, ćwiczeń i narzędzi Web2, a także umożliwić uczniom znalezienie rozwiązań w rzeczywistych sytuacjach. problemów na lekcjach matematyki. Nasz projekt obejmie aplikacje STEAM równolegle z osiągnięciami matematycznymi w programie nauczania. W projekcie wzięło udział 26 szkół z 7 państw: Polska, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Turcja, Rumunia, Włochy i Republika Mołdawska. Uczniowie uczestniczący w projekcie mieli 11-14 lat.

Podjęte działania:
– pisanie krótkich informacji o sobie,
– Phinish Activity – nauka i zastosowanie nowej aplikacji,
– spotkania online,
– pisanie wiadomości z okazji Nowego Roku,
– nagrywanie filmów o polskich kobietach, które były naukowcami,
– pisanie piosenki matematycznej,
– tworzenie matematycznego komiksu,
– szukanie zastosowań matematyki w STEAM i STEAM w matematyce,
– obchody z okazji dnia liczby Pi,
– obchody Dnia Bezpiecznego Internetu,
– obchody międzynarodowego Tygodnia Kodowania,
– wykonywanie zdjęć STEAM w Warszawie.
Wszystkie podjęte działania były przeprowadzane w języku angielskim. Część wykonanych przez uczniów prac można znaleźć w poniższym linku:

Prace uczniów w ramach projektu

 

Skip to content