Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków

Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków

WARSZAWA TALENTÓW

WARSZAWA TALENTÓW

Nasza szkoła w przystąpiła do projektu:
Warszawa talentów – rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy. W ramach projektu w szkole został utworzony Punkt Informacji i Kariery. Jest to miejsce, w którym uczniowie będą mogli porozmawiać  z doradcą zawodowym o swoich planach dotyczących wyboru szkoły czy zawodu. Do współpracy zaproszeni są również rodzice.

Tu jest realizowany projekt:

Warszawa Talentów-rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Projekt współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
RPO WM  na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest podniesienie wśród min. 90% uczestniczących w projekcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu ZIT WOF (m.st. Warszawa), kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy, a poprzez to zwiększenia ich zdolności do zatrudniania, dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa zawodowego prowadzonego w 52 szkołach podstawowych m.st. Warszawy

Projekt realizowany jest w okresie: wrzesień 2021 – sierpień 2023 przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w Partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim

Dofinansowanie projektu z UE: 2 484 277  zł

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Skip to content